Predispozície pre závislosť

Prečo vzniká závislosť? Ak by sme vedeli odpoveď na tak jednoznačnú otázku, vedeli by sme si so závislosťou jednoducho poradiť. Avšak tých možností, prečo sa človek v živote utieka k drogám je niekoľko a nie vždy sú jednoznačné. Príčiny pre vznik závislosti môžeme označiť za multifaktorálne. Na vzniku drogovej závislosti sa teda môžu podieľať kultúrne, sociokultúrne, biologické, psychosociálne a v neposlednom rade aj faktory osobnostnej predispozície Bistecchiera elettrica.

Genetika, ako jeden s faktorov drogovej závislosti, síce nie je dokonale preskúmaná, avšak existujú poznatky, ktoré mechanizmus vzniku genetickej závislosti vysvetľujú. U  ľudí existuje totiž gén, ktorý v mozgu kontroluje receptory pre prijemný pocit a pocit radosti. Stimulom pre tento receptor môže byť napr. alkohol či iné drogy. Závislý ľudia majú formu tohto génu defektnú, vďaka tomu majú menej receptorov pre endorfíny a preto znesú viac alkoholu či drog, a na základe toho u nich môže vzniknúť závislosť skôr. Dnes sa ukazuje, že takýchto génov v skutočnosti existuje viac a stále sa skúmajú. Deti zo závislých rodín majú pravdepodobne zníženú schopnosť produkcie endorfínov.

Ale rovnako detí z rodín narkomanov majú v podobe svojich závislých rodičov aj zlý príklad. V rodinách kde sú alkohol, či iné drogy na dennom poriadku, ich konzumáciu nikto nezakazuje, práve naopak je v rodine všeobecne tolerovaná. Tak sa často stáva, že deti sú podľa vzoru vlastnej rodiny natoľko ovplyvnené, že preberajú vzory tohto správania a v dospelosti sa sami stávajú závislými.

Ďalším nemenej dôležitým faktorom, ktorý zohráva nie menej dôležitú úlohu pri rozvoji závislosti je nepochybne spoločnosť. Sociálne, či sociokultúrne prostredie je také, do ktorého sa z jednej časti rodíme napríklad do našej krajiny alebo mesta, ale i také, ktoré si vyberáme, teda napr. náš okruh priateľov. Ako je spoločensky vnímaný alkohol a drogy nás môže s určitosťou tiež ovplyvniť. Ak napríklad uvažujeme o tom, že sa narodíme do vinárskej oblasti nebude nič zvláštne na tom, že už ako dieťa budeme koštovať sladučké hroznové víno. Tolerancia alkoholu je častokrát v takýchto očiach vinárov vyššia ako u bežnej populácie, minimálne čo sa týka pitia vína. Náš okruh priateľov je z najväčšou pravdepodobnosťou okruh, ktorý si vyberáme sami. Teda sami sa rozhodujeme, čo nám na našich priateľoch je sympatické a prečo sa s nimi chceme stretávať. Naši priatelia nás ovplyvňujú, môžeme ich teda označiť ako sociálne vplyvy. Je však otázne do akej miery nás dokážu ovplyvniť.

Faktor sociálneho prostredia nie je ale určite zanedbateľný. Ale ako je už uvedené vyššie sami sa rozhodujeme v akom okruhu priateľov chceme žiť, na rozdiel od genetickej výbavy. Tú si nevyberáme, s tou sa rodíme. Závislosť a užívanie drog nie je celkom totožná vec. Nie že by sme chceli užívanie drog ospravedlniť, avšak chceme upozorniť na tú zmenu, kedy sa z toho príjemného pocitu „mať rád“ stáva „chcem“. Jedná sa o proces transformácie z užívania drog k závislosti. Na závislosti je veľmi nepríjemné to, že sa ale plazí nenápadne a vypukne tak, že si ju samotný závislý iste má veľký problém všimnúť. Závislosť, akokoľvek vzniká, či je ovplyvnená osobnostnou, spoločenskou či genetickou predispozíciou je určite aj rovnakými zbraňami poraziteľná.